[Postanowienia w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika z urzędu] - Art. 123. - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 123. - [Postanowienia w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika z urzędu] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  123.  [Postanowienia w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika z urzędu]
§  1. 
Postanowienia, o których mowa w niniejszym dziale, doręcza się tylko stronie, która złożyła wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego.
§  2. 
Postanowienie o ustanowieniu albo odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego może wydać także referendarz sądowy.