[Zwrot kosztów od świadka, biegłego, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego] - Art. 110. - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 110. - [Zwrot kosztów od świadka, biegłego, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  110.  [Zwrot kosztów od świadka, biegłego, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego]

Sąd może zasądzić od świadka, biegłego, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego - po ich wysłuchaniu - zwrot kosztów wywołanych ich rażącą winą.