Art. 110. - [Zwrot kosztów od świadka, biegłego, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1550 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  110.  [Zwrot kosztów od świadka, biegłego, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego]

Sąd może zasądzić od świadka, biegłego, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego - po ich wysłuchaniu - zwrot kosztów wywołanych ich rażącą winą.