[Stwierdzenie braku jurysdykcji krajowej] - Art. 1099. - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 1099. - [Stwierdzenie braku jurysdykcji krajowej] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  1099.  [Stwierdzenie braku jurysdykcji krajowej]
§  1. 
Brak jurysdykcji krajowej sąd bierze pod rozwagę z urzędu w każdym stanie sprawy. W razie stwierdzenia braku jurysdykcji krajowej sąd odrzuca pozew lub wniosek, z zastrzeżeniem art. 1104 § 2 lub art. 1105 § 6.
§  2. 
Brak jurysdykcji krajowej stanowi przyczynę nieważności postępowania.