Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1460 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r. do: 29 lipca 2020 r.
Art.  1059.  [Zwolnienie z aresztu]

Z ważnej przyczyny sąd może zwolnić dłużnika z aresztu na czas nie dłuższy niż tydzień.