Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.

Rozdział  VI.

Egzekucja z własności górniczej i z prawa wydobywania żywic ziemnych.

76 Art. 753-755 uchylone przez art. 151 pkt 8 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. Prawo górnicze (Dz.U.53.29.113) z dniem 2 grudnia 1953 r.