Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  872. 
§  1.  Zajęte ruchomości nie mogą być oddane pod dozór wierzycielowi.
§  2.  Zajęte pieniądze i papiery wartościowe złożone będą do depozytu sądowego.