Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  799. 
§  1.  Zarządca ma prawo pobrać z dochodu przyznane mu przez sąd wynagrodzenie.
§  2.  Za należności, przypadające zarządcy z tytułu zarządu, odpowiada przed nim również wierzyciel.