Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  471. 
§  1.  Sąd odmówi wydania nakazu:
1) jeżeli roszczenie nie nadaje się do dochodzenia w drodze postępowania upominawczego lub w ogóle procesu cywilnego;
2) jeżeli z samej osnowy pozwu wynika, że roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
3) jeżeli zaspokojenie roszczenia zawisłe jest od świadczenia wzajemnego;
4) jeżeli miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.
§  2.  Okoliczności powyższe stanowią przeszkodę do wydania nakazu, jeżeli zachodzą choćby co do części roszczenia lub przeciwko jednemu z kilku współpozwanych.