Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  426. 
§  1.  Pozew małżonka o unieważnienie małżeństwa doręcza się w odpisie prokuratorowi.
§  2.  Prokuratora wzywa się na posiedzenie sądowe.