Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  321. 

Podanie powinno zawierać:

1) oznaczenie przeciwnika, jeżeli jest znany;
2) wskazanie faktów, na które dowód ma być przeprowadzony, wymienienie świadków oraz przedmiotu oględzin, a w razie potrzeby i biegłych;
3) przyczyny, usprawiedliwiające żądanie zabezpieczenia dowodu.