Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  301. 
§  1.  28  Biegły ma prawo żądać wynagrodzenia za stawiennictwo do sądu i wykonaną pracę.
§  2.  Przewodniczący może przyznać biegłemu zaliczkę na pokrycie wydatków.
28 Art. 301 § 1 zmieniony przez art. 17 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz.U.50.49.445) z dniem 29 listopada 1950 r.