Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  235. 

Przedmiotem dowodu są fakty sporne, mające dla sprawy istotne znaczenie.