Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  199. 

Postanowienie o zawieszeniu, podjęciu i umorzeniu postępowania może zapaść bez rozprawy.