Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  179. 
§  1.  Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu powinno być wniesione do sądu, w którym czynność miała być dokonana w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.
§  2.  W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności, uzasadniające wniosek.
§  3.  Równocześnie z wnioskiem strona powinna dopełnić czynności procesowej.