Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  160. 

W wezwaniu na posiedzenie oznacza się:

1) imię, nazwisko i zamieszkanie wezwanego;
2) sąd, miejsce i czas posiedzenia;
3) strony i przedmiot sprawy;
4) cel posiedzenia;
5) skutki niestawiennictwa.