[Brak zgody na przeprowadzenie mediacji w postępowaniu administracyjnym] - Art. 96c. - Kodeks postępowania administracyjnego. - Dz.U.2021.735 t.j. - OpenLEX

Art. 96c. - [Brak zgody na przeprowadzenie mediacji w postępowaniu administracyjnym] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.735 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2021 r. do: 6 lipca 2022 r.
Art.  96c.  [Brak zgody na przeprowadzenie mediacji w postępowaniu administracyjnym]

Mediacji nie przeprowadza się w przypadku niewyrażenia zgody na przeprowadzenie mediacji w terminie, o którym mowa w art. 96b § 3.