Art. 85. - [Oględziny] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  85.  [Oględziny]
§  1. 
Organ administracji publicznej może w razie potrzeby przeprowadzić oględziny.
§  2. 
Jeżeli przedmiot oględzin znajduje się u osób trzecich, osoby te są obowiązane na wezwanie organu do okazania przedmiotu oględzin.