[Opinia biegłego] - Art. 84. - Kodeks postępowania administracyjnego. - Dz.U.2022.2000 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 84. - [Opinia biegłego] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2000 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  84.  [Opinia biegłego]
§  1. 
Gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii.
§  2. 
Biegły podlega wyłączeniu na zasadach i w trybie określonym w art. 24. Poza tym do biegłych stosuje się przepisy dotyczące przesłuchania świadków.