Art. 6. - [Zasada praworządności] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  6.  [Zasada praworządności]

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.