[Przywrócenie terminu] - Art. 58. - Kodeks postępowania administracyjnego. - Dz.U.2022.2000 t.j. - OpenLEX

Art. 58. - [Przywrócenie terminu] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2000 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  58.  [Przywrócenie terminu]
§  1. 
W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
§  2. 
Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.
§  3. 
Przywrócenie terminu do złożenia prośby przewidzianej w § 2 jest niedopuszczalne.