Art. 32. - [Pełnomocnictwo procesowe] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  32.  [Pełnomocnictwo procesowe]

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.