Art. 260d. - [Przekazywanie informacji drogą elektroniczną] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  260d.  [Przekazywanie informacji drogą elektroniczną]

Informacje między organami administracji publicznej są przekazywane w szczególności drogą elektroniczną.