Art. 244. - [Termin i sposób załatwiania wniosku] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  244.  [Termin i sposób załatwiania wniosku]
§  1. 
W sprawie terminu załatwiania wniosków stosuje się przepis art. 237 § 1.
§  2. 
O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.