Art. 242. - [Właściwość przy wnoszeniu wniosku] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  242.  [Właściwość przy wnoszeniu wniosku]
§  1. 
Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.
§  2. 
Wnioski w sprawach dotyczących zadań organizacji społecznych składa się do organów tych organizacji.