Art. 228. - [Właściwość przy wnoszeniu skargi] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  228.  [Właściwość przy wnoszeniu skargi]

Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.