[Odejście od trybu administracyjnego postępowania uproszczonego] - Art. 163d. - Kodeks postępowania administracyjnego. - Dz.U.2022.2000 t.j. - OpenLEX

Art. 163d. - [Odejście od trybu administracyjnego postępowania uproszczonego] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2000 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  163d.  [Odejście od trybu administracyjnego postępowania uproszczonego]

Jeżeli uwzględnienie nowych okoliczności powołanych przez stronę w toku postępowania jest istotne dla wyniku tego postępowania, a ich uwzględnienie doprowadzi do jego przedłużenia, organ administracji publicznej w dalszym ciągu prowadzi postępowanie z pominięciem przepisów niniejszego rozdziału, o czym niezwłocznie informuje stronę.