[Forma wszczęcia oraz odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia] - Art. 149. - Kodeks postępowania administracyjnego. - Dz.U.2022.2000 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 149. - [Forma wszczęcia oraz odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2000 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  149.  [Forma wszczęcia oraz odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia]
§  1. 
Wznowienie postępowania następuje w drodze postanowienia.
§  2. 
Postanowienie stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy.
§  3. 
Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze postanowienia.
§  4. 
Na postanowienie, o którym mowa w § 3, służy zażalenie.