Art. 14a. - [Zasada umożliwiania dokonywania oceny działania urzędów kierowanych przez organy administracji publicznej] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  14a.  [Zasada umożliwiania dokonywania oceny działania urzędów kierowanych przez organy administracji publicznej]

Organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów.