[Wstrzymanie wykonania decyzji] - Art. 135. - Kodeks postępowania administracyjnego. - Dz.U.2022.2000 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 135. - [Wstrzymanie wykonania decyzji] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2000 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  135.  [Wstrzymanie wykonania decyzji]

Organ odwoławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji.