Art. 103. - [Skutki zawieszenia postępowania] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  103.  [Skutki zawieszenia postępowania]

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.