[Pojęcie statku morskiego i statku morskiego w budowie] - Art. 2. - Kodeks morski. - Dz.U.2018.2175 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Pojęcie statku morskiego i statku morskiego w budowie] - Kodeks morski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2175 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2020 r.
Art.  2.  [Pojęcie statku morskiego i statku morskiego w budowie]
§  1. 
Statkiem morskim jest każde urządzenie pływające przeznaczone lub używane do żeglugi morskiej, zwane dalej "statkiem".
§  2. 
Statkiem morskim w budowie jest statek, którego stępkę położono lub wykonano równorzędną pracę konstrukcyjną w miejscu wodowania, aż do zakończenia budowy.