Art. 97. - Kodeks Karny Wojska Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.22.107 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1967 r.
Art.  97.

Żołnierz, który przechodzi do nieprzyjaciela, podlega karze śmierci.