Art. 89. - Kodeks Karny Wojska Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.22.107 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1967 r.
Art.  89.

Kto publicznie nawołuje do wojny zaborczej,

podlega karze więzienia albo karze śmierci.