Art. 82. - Kodeks Karny Wojska Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.22.107 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1967 r.
Art.  82.

Kto w celu popełnienia zbrodni, określonej w art. 78 lub 79:

a)
porozumiewa się z osobą, działającą w interesie obcego państwa lub obcej organizacji albo
b)
gromadzi środki do walki orężnej,

podlega karze więzienia od lat 10 do 15 albo karze śmierci.