Art. 66. - Kodeks Karny Wojska Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.22.107 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1967 r.
Art.  66.
§  1.
Nie można wykonać kary, jeżeli od wyroku skazującego upłynęło lat:
a)
dwadzieścia, w razie skazania na karę śmierci;
b)
piętnaście, w razie skazania na karę więzienia powyżej lat 5;
c)
dziesięć, w razie skazania na karę więzienia do lat 5;
d)
pięć, w razie skazania na karę aresztu.
§  2.
Przedawnienie kary nie biegnie w okresie odroczenia, przerwy lub warunkowego zawieszenia kary oraz w stosunku do osób, które uchylają się od wymiaru sprawiedliwości przez ucieczkę za granicę lub przejście do nieprzyjaciela.