Art. 63. - Kodeks Karny Wojska Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.22.107 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1967 r.
Art.  63.

Nie można wszcząć postępowania karnego, a wszczęte należy umorzyć z powodu przestępstwa popełnionego przed laty:

a)
dwudziestu, jeżeli czyn stanowi zbrodnię, za którą grozi kara śmierci;
b)
piętnastu, jeżeli czyn stanowi inną zbrodnię;
c)
dziesięciu, jeżeli czyn stanowi występek.