Art. 52. - Kodeks Karny Wojska Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.22.107 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1967 r.
Art.  52.

W przypadkach, wskazanych w ustawie, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary:

a)
przez wymierzenie więzienia powyżej lat 5 zamiast kary śmierci;
b)
przez wymierzenie więzienia do lat 5 zamiar kary więzienia powyżej lat 5;
c)
przez wymierzenie aresztu zamiast kary więzienia do lat 5.