Art. 50. - Kodeks Karny Wojska Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.22.107 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1967 r.
Art.  50.
§  1.
Szczególne okoliczności, wpływające na wymiar kary, uwzględnia się tylko co do tej osoby, której dotyczą.
§  2.
Jako okoliczności łagodzące, uwzględnia się w szczególności, gdy przestępstwo zostało dokonane:
a)
ze szlachetnych pobudek;
b)
przy nienagannym dotychczasowym trybie życia;
c)
pod wpływem zależności służbowej;
d)
pod wpływem silnego wzruszenia psychicznego;
e)
w stanie głodu albo wskutek zbiegu ciężkich warunków osobistych lub rodzinnych;
f)
wskutek ciemnoty lub przypadkowego zbiegu okoliczności.
§  3.
Jako okoliczności obciążające uwzględnia się w szczególności:
a)
dokonanie przestępstwa, które może przynieść szkodę interesom Państwa Polskiego lub Państw Sprzymierzonych, chociażby nie było skierowane bezpośrednio przeciwko tym interesom;
b)
dokonanie przestępstwa w zmowie lub w bandzie;
c)
dokonanie przestępstwa z chęci zysku lub z innych niskich pobudek;
d)
dokonanie przestępstwa przy pomocy gwałtu, podstępu lub ze szczególnym okrucieństwem;
e)
poprzednią karalność.