Art. 45. - Kodeks Karny Wojska Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.22.107 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1967 r.
Art.  45.
§  1.
Sąd może orzec degradację w razie skazania:
a)
za przestępstwa wojskowe;
b)
za przestępstwa pospolite, popełnione z chęci zysku lub z innych niskich pobudek.
§  2.
Sąd orzeka utratę prawa wykonywania zawodu w przypadkach skazania wymienionych w art. 44 w razie stwierdzenia:
a)
nadużycia zawodu przy popełnieniu przestępstwa albo
b)
ujawnionej przy popełnieniu przestępstwa, a groźnej dla społeczeństwa niezdolności sprawcy do wykonywania zawodu.