Art. 39. - Kodeks Karny Wojska Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.22.107 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1967 r.
Art.  39.

Karami dodatkowymi są:

a)
utrata praw publicznych;
b)
utrata obywatelskich praw honorowych;
c)
degradacja;
d)
utrata prawa wykonywania zawodu;
e)
przepadek mienia;
f)
przepadek przedmiotów majątkowych i narzędzi;
g) 6
(skreślona).
6 Art. 39 lit. g) skreślona przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. (Dz.U.61.6.40) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 marca 1961 r.