Art. 36. - Kodeks Karny Wojska Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.22.107 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1967 r.
Art.  36.
§  1.
Karę więzienia wymierza się w latach i miesiącach, karę aresztu w miesiącach i tygodniach.
§  2.
Miesiące i lata oblicza się według czasu kalendarzowego.