Art. 33. - Kodeks Karny Wojska Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.22.107 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1967 r.
Art.  33.
§  1.
Kara łączna nie może być niższa od najwyższej z kar, wymierzonych za poszczególne przestępstwa, nie może przewyższyć sumy kar wymierzonych i nie może przekroczyć najwyższego ustawowego wymiaru, przewidzianego dla danego rodzaju kary.
§  2.
Obok kary śmierci nie wymierza się innej kary zasadniczej.
§  3.
Kary dodatkowe stosuje się, choćby je orzeczono co do jednego ze zbiegających się przestępstw.