Art. 27. - Kodeks Karny Wojska Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.22.107 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1967 r.
Art.  27.

Podżegania dopuszcza się, kto inną osobę nakłania do popełnienia przestępstwa.