Art. 25. - Kodeks Karny Wojska Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.22.107 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1967 r.
Art.  25.
§  1.
Sąd wymierza karę za usiłowanie w granicach, przewidzianych dla danego przestępstwa.
§  2.
W przypadkach określonych w art. 24 § 2 sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.