Art. 172. - Kodeks Karny Wojska Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.22.107 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1967 r.
Art.  172.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Obrony Narodowej.