Art. 165. - Kodeks Karny Wojska Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.22.107 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1967 r.
Art.  165.
§  1.
Żołnierz, który w polu, korzystając z popłochu wojennego lub nadużywając swej przewagi wojskowej, z chęci zysku:
a)
zabiera lub wymusza rzeczy należące do ludności albo
b)
nakłada kontrybucję wojenną lub przymusowe świadczenia albo
c)
przekracza miarę poruczonych mu rekwizycji,

podlega karze więzienia.

§  2.
Jeżeli przestępstwa tego dopuszczono się przez użycie przemocy lub groźby natychmiastowego gwałtu, sprawca

podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 5 albo karze śmierci.