Art. 14. - Kodeks Karny Wojska Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.22.107 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1967 r.
Art.  14.

Okoliczności wpływające na karalność czynu uwzględnia się tylko co do tej osoby, której dotyczą.