Art. 126. - Kodeks Karny Wojska Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.22.107 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1967 r.
Art.  126.

Na równi z przywódcą podlega karze biorący udział w przestępstwie określonym w art. 124, który:

1)
osobiście wezwany przez przełożonego do posłuszeństwa odmówi wyraźnie słowem lub czynem albo
2)
popiera przestępstwo za pomocą nadużycia haseł lub sygnałów wojskowych albo
3)
posiada najwyższy stopień służbowy wśród biorących udział w tym przestępstwie.