[Orzeczenie przepadku w razie śmierci sprawcy, umorzenia lub zawieszenia postępowania] - Art. 43a. - Kodeks karny skarbowy. - Dz.U.2022.859 t.j. - OpenLEX

Art. 43a. - [Orzeczenie przepadku w razie śmierci sprawcy, umorzenia lub zawieszenia postępowania] - Kodeks karny skarbowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.859 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 kwietnia 2022 r. do: 6 lipca 2022 r.
Art.  43a.  [Orzeczenie przepadku w razie śmierci sprawcy, umorzenia lub zawieszenia postępowania]

Jeżeli zebrane dowody wskazują, że w razie skazania zostałby orzeczony przepadek, sąd może go orzec także w przypadku śmierci sprawcy, umorzenia postępowania z powodu niewykrycia sprawcy, a także w przypadku zawieszenia postępowania w sprawie, w której nie można ująć oskarżonego albo oskarżony nie może brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby.