Art. 34. - [Niemajątkowe środki karne] - Kodeks karny skarbowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.654 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  34.  [Niemajątkowe środki karne]
§  1. 
Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej oraz pozbawienie praw publicznych można orzec tylko wtedy, gdy kodeks tak stanowi.
§  2. 
Sąd może orzec środek karny zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej w wypadkach określonych w art. 38 § 1 i 2 oraz w razie skazania sprawcy za przestępstwo skarbowe określone w art. 54 § 1, art. 55 § 1, art. 56 § 1, art. 63 § 1-5, art. 63a § 1, art. 64 § 1-6, art. 65 § 1, art. 66 § 1, art. 67 § 1 і 2, art. 68 § 1 і 2, art. 69 § 1-3, art. 69a § 1, art. 69b § 1, art. 69c § 1, art. 70 § 1, 2 і 4, art. 72, art. 73 § 1, art. 73a § 1, art. 76 § 1, art. 77 § 1, art. 78 § 1, art. 80f § 114, art. 82 § 1, art. 83 § 1, art. 85 § 1 і 2, art. 86 § 1 і 2, art. 87 § 1 і 2, art. 88 § 1 і 2, art. 89 § 1 і 2, art. 90 § 1 і 2, art. 91 § 1, art. 92 § 1, art. 93, art. 97 § 1 і 2, art. 100 § 1, art. 101 § 1, art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 104 § 1, art. 106c § 1, art. 106d § 1, art. 106j § 1, art. 107 § 1-3, art. 107a § 1 oraz art. 110.
§  3. 
Pozbawienie praw publicznych sąd może orzec w wypadkach określonych w art. 38 § 1 i 2 w razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§  4. 
Zakazy wymienione w art. 22 § 2 pkt 5 oraz pozbawienie praw publicznych orzeka się w latach, od roku do lat 5.